"Vi är ett samarbetsparti som vill förbättra villkoren för Sveriges befolkning"

Sverige har byggts upp av tidigare generationers arbete, landet har under långa perioder haft lyckan att ha goda ledare.

Under de senaste femtio åren har de politiska ledarna allt oftare misslyckats med att bevara en god balans för Sverige. Ledarskapet har blivit själviskt och har dessutom svårt att fatta nödvändiga beslut.

Samtidigt har vissa grupper fått det sämre i förhållande till andra. Landsbygdens folk och pensionärerna, som omfattar omkring 40 % av befolkningen, tillhör dessa eftersatta grupper.
Ungdomar i storstäderna har svårt att flytta hemifrån och landsbygdens ungdom har svårt att finna bostäder på universitetsorter.
Många hushåll har tvingats ta höga lån för att kunna finna en bostad.

Folkets rätt -201 har heltäckande förslag inom de politikområden som den nuvarande riksdagen inte lyckats med.