Varför bildar vi Folkets Rätt?

Sedan parlamentarismen infördes i början av 1900-talet har Sverige aldrig haft en så svag regering. Inget tyder på att det blir bättre efter valet 2018, snarare tvärtom. Decemberöverenskommelsen mellan regering och opposition innebar att partierna inte skulle rösta på sina egna förslag. Parlamentarismens principer upphörde att gälla.

Alliansen vill inte regera

Decemberöverenskommelsen har nu fallit, men Alliansen verkar ändå inte vilja regera trots att Alliansen skulle kunna skapa en majoritetsregering. Regeringen är lika otydlig som oppositionen och uppfattas av svenska folket mer som en expeditionsministär, som endast sköter löpande uppgifter, än som en kompetent regering.

Folkets Rätt 201

Målet är att bli största parti i valet 2018. Vi ska vara ett samarbetsparti och samverka med alla som vill förbättra villkoren för Sveriges folk. Våra krav är långtgående och avser att skapa ett hållbart och fungerande Sverige.

Pensionärer

Sverige får för varje år ett ökat antal fattigpensionärer. Pensionärernas villkor måste förbättras kraftigt. De 258 miljarder som under 1990-talet togs ur pensionsfonderna, och som aldrig har betalats tillbaka, ska återbetalas.

Jordbruket

Den svenska självförsörjningsgraden i jordbruket har sjunkit till 48 %. Självförsörjningsgraden inom jordbruket ska öka till 80 % så att Sverige kan klara eventuella kriser.

Försvaret

Det är lika viktigt med en hög självförsörjning som ett stärkt försvar och en god krisberedskap.
Därför ska det svenska totalförsvaret med allmän värnplikt återinföras.

Antalet riksdagsledamöter

Minska antalet riksdagsledamöter till 201. Halvera det statliga partistödet till riksdagspartierna. När partistödet infördes miste partiernas medlemmar sitt inflytande, stödet har gjort partimedlemmar obehövliga.
Riksdagens ledamöter ska ha samma pensionsvillkor som övriga folket.

Vi som startade 201

Anders Fredriksson

Birgitte Hedman

Anna Kentristakis

Lennart Matikainen

Stefan Torssell